Fylkestyret

KRIK Agder har et distriktsstyre som bidrar med DM’en sine oppgaver. Per dags dato består styret av følgende:

Kristin Haugland (leder)
Vetle Sandvær Jørgensen (økonomi)
Christina Røed (styremedlem/sekretær)
Marie Vik (styremedlem)
Ken Edin Walde (styremedlem)