Distriktsmedarbeideren

Idag er det én distriktsmedarbeider (DM) i KRIK Agder i 20% stilling. DMen har flere oppgaver; blant de viktigste er å følge opp- og lage nye lokallag i distriktet, og inspirere til at enda flere får oppleve KRIK i lokallag og leir.