Distriktsmedarbeideren

Idag er det en distriktsmedarbeider (DM) i KRIK Agder i 20% stilling. DM’en har flere oppgaver, blant de viktigste er å følge opp og lage nye lokallag i distriktet, og få med seg folk på leir.