Hva er KRIK?

KRIK  (Kristen Idrettskontakt)  ble stiftet i 1981 og er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for å  «…bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet».

Lokallag

KRIK har omtrent 50 lokallag spredt rundt omkring Agder-fylkene. Et lokallag er en lokal KRIK-gruppe med idrett, fellesskap og Jesus i fokus.

Distriktsmedarbeideren

Idag er det én distriktsmedarbeider (DM) i KRIK Agder i 20% stilling. DMen har flere oppgaver; blant de viktigste er å følge opp- og lage nye lokallag i distriktet, og inspirere til at enda flere får oppleve KRIK i lokallag og leir.

Dagens Bibelvers

Det er ikke alltid like enkelt å sette seg ned å åpne bibelen. Men det kan du gjøre noe med her. Her kommer dagens bibelvers, hver eneste dag. Det tar deg 1 min å få en god input for resten av dagen!

" For det er i ham vi lever, beveger oss og er til..."